Gấu Đỏ TV  & Family Channel icon

Gấu Đỏ TV & Family

Gấu Đỏ TV & Family is an interesting Vietnamese youtube channel with 675 Thousand subscribers. There are more than 5 Youtube channels similar to Gấu Đỏ TV & Family. These are not Gấu Đỏ TV & Family exact replicas. However, the 5 channels are so similar that many of their fans love them. If you like Gấu Đỏ TV & Family, you might like Hà Sam TV, LAY TV & Family, Hà Sam, Anh Củ Cải and AnAn ToysReview TV.

315.5M 675K 97 Youtube  

About Gấu Đỏ TV & Family

Xin chào các bạn !
Cảm ơn các bạn xem kênh của Gấu Đỏ
Kênh của mình sẽ làm tất cả các video như thử thách, Vlog, DIY Và rất sẵn sàng làm bất cứ video nào nếu các bạn yêu cầu và mình thấy phù hợp.

Country: Vietnam

View on Youtube