Hà Sam TV Channel icon

Hà Sam TV

Hà Sam TV is an interesting Vietnamese youtube channel with 1 Million subscribers. There are more than 6 Youtube channels similar to Hà Sam TV. These are not Hà Sam TV exact replicas. However, the 6 channels are so similar that many of their fans love them. If you like Hà Sam TV, you might like Hà Sam, Gấu Đỏ TV & Family, Linh Nhi Family, Kim Anh VLog and 888TV.

955.4M 1.2M 494 Youtube  

About Hà Sam TV

Xin chào các bạn !
Cảm ơn các bạn xem kênh của Hà Sam
Kênh của mình sẽ làm tất cả các video như thử thách, Vlog, DIY Và rất sẵn sàng làm bất cứ video nào nếu các bạn yêu cầu và mình thấy phù hợp.

Country: Vietnam

View on Youtube